Wormen

spoelworm
foto ©Flukeman
Eén van de meest voorkomende 'ziektes' bij de hond is een infectie met wormen. Wormen zijn parasieten die in de darmen van de hond verblijven.
Er zijn verschillende soorten wormen die de hond kunnen besmetten:

 • Spoelwormen
  De meest voorkomende zijn zonder twijfel spoelwormen. Deze wormen worden ook wel rondwormen of nematoden genoemd.
 • Lintwormen
  Lintwormen komen ook vaak voor en worden overgebracht door vlooien.
 • Zweepwormen
  Zweepwormen zien we in onze streken minder vaak. Bij ernstige infecties kunnen ze ergere ziektetekens veroorzaken.
 • Haakwormen
  Haakwormen komen vooral in Zuid-Europa voor en kunnen ernstige ziektetekens veroorzaken. Honden worden besmet door larven die in de omgeving leven en die daar zijn terechtgekomen door uitwerpselen van besmette honden. De larven dringen door de huid van buik en poten in de bloedbaan of worden opgelikt van de vacht.

Honden worden meestal met spoel- en zweepwormen besmet door contact met uitwerpselen van andere honden die besmet zijn. De wormen scheiden (soms massale hoeveelheden) eieren uit die in de stoelgang van de hond terecht komt. Een andere mogelijke overdracht is het eten van besmette dieren of besmet vlees.

De meeste wormen kunnen ook besmettelijk zijn voor mensen. Voornamelijk kinderen blijken gevoelig te zijn, waarschijnlijk deels door het intiemere contact dat ze hebben met de hond.

Symptomen

Bij een infectie met spoelwormen zijn er bij volwassen honden meestal geen symptomen. Meestal wordt de eigenaar gealarmeerd als er een worm mee naar buiten komt met de stoelgang van de hond. Dit gaat meestal om een afgestorven exemplaar, gezien de levende wormen in de darmen blijven.
Bij erge besmettingen kunnen de dieren diarree krijgen en beginnen braken. Dit kan leiden tot groeiachterstand, vermageren en doffe vacht.
In heel erge gevallen kunnen er obstructies van de darmen ontstaan.
Pups zijn veel gevoeliger voor wormen en men ziet regelmatig diertjes met erg veel wormen en de typische opgezwollen 'wormbuikjes'. Puppies kunnen al voor de geboorte besmet worden via de bloedstroom van de moeder.

Zweepwormen en vooral haakwormen kunnen ergere symptomen veroorzaken, zoals bloederige diarree en melena.

Lintwormen geven meestal geen symptomen. Het enige verschijnsel dat men opmerkt is het uitscheiden van 'rijstkorreltjes' (die soms bewegen) in de stoelgang van de hond. Dit zijn segmenten van de worm die gevuld zijn met massaal veel eitjes. Soms heeft de hond irritatie aan de anus met sleetjerijden tot gevolg.

Diagnose

In veel gevallen zijn de symptomen voor de dierenarts voldoende indicatie om de hond te behandelen. In twijfelgevallen of indien men wil weten met welke worm men te maken heeft, kan men een microscopisch onderzoek van de stoelgang uitvoeren.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van medicatie die de wormen doodt. Het type worm bepaalt welke medicatie men zal moeten geven, want niet alle wormpillen doden dezelfde wormen.
In erge gevallen en bij dieren met bloederige diarree (zoals bij haakwormen of zweepwormen) kan het nodig zijn om het dier aan een infuus te leggen en met antibiotica te behandelen om uitdroging en andere infecties te voorkomen.

Omdat lintwormen worden overgebracht door vlooien zal men ook een behandeling tegen deze huidparasiet instellen bij een infectie met lintworm.

Prognose

In het overgrote merendeel van de gevallen is de prognose uitstekend. Bij ernstige infecties, vooral bij pups die niet tijdig behandeld, worden kan de prognose slecht zijn.
Zweepwormen en vooral haakwormen zijn vrij zeldzaam in onze contreien, maar kunnen erge symptomen veroorzaken met soms de dood tot gevolg, indien niet tijdig behandeld wordt.

Preventie

Tegenwoordig behandelt men honden elke 3 of 6 maanden, naargelang het risico ze lopen om geïnfecteerd te worden.
Indien er jonge kinderen in het huishouden zijn zal men meer frequent willen behandelen, gezien het risico op infectie van de kinderen.

Men kan een worminfectie trachten te voorkomen door contact met uitwerpselen van andere honden te vermijden en door uitwerpselen op te ruimen.
Lintwormen worden overgebracht door vlooien, dus een goede preventie tegen vlooien, zal hetzelfde effect bereiken tegen lintwormen.