Sterilisatie Teef

Steriliseren, ovariectomie (het weghalen van de eierstokken) of ovariohysterectomie (het weghalen van eierstokken en baarmoeder) zijn termen die gebruikt worden voor het onvruchtbaar maken door operatief ingrijpen. Bij een sterilisatie wordt de eileider afgebonden. Dit is een ingreep die bij honden niet wordt uitgevoerd. Indien men het heeft over sterilisatie van de hond bedoelt men dus een ovariectomie of ovariohysterectomie.

In onze contreien wordt een sterilisatie meestal gedaan vanaf de leeftijd van 6 maanden. In de Verenigde Staten steriliseert men dieren al vanaf 3 maanden oud.

Tijdens de operatie kan ervoor gekozen worden om enkel de eierstokken weg te nemen of om ook de baarmoeder te verwijderen. Omdat de baarmoeder na de operatie geen enkele functie meer heeft en enkel nog problemen kan geven, wordt meestal geopteerd om ze ook te verwijderen.

Een sterilisatie is een routine operatie voor de dierenarts en houdt weinig gevaar in. Men moet zich er wel altijd van bewust zijn dat - hoe zeldzaam het ook is - elke verdoving en operatie een klein risico inhoudt op problemen.

Voordelen Sterilisatie Teef

De voordelen van het steriliseren van een teef zijn:

  • Geen loopsheid meer! De eierstokken zijn verwijderd en kunnen dus geen hormonen meer afscheiden.
  • Geen kans op dracht of schijndracht.
  • Sterk verlaagde kans op pyometra, indien men ook de baarmoeder verwijderde: geen kans meer op pyometra.
  • Sterk verlaagde kans op melkkliertumoren. Indien een teef voor de eerste loopsheid gesteriliseerd wordt, heeft ze 200 keer minder kans tot het ontwikkelen van deze tumoren! Dit cijfer daalt sterk naarmate de teef meer cyclussen heeft gehad.
  • Lagere kans op het ontwikkelen van diabetes of suikerziekte.

Nadelen Sterilisatie Teef

Jammer genoeg zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het steriliseren van een teef. Hoewel de meeste zeldzaam zijn, kunnen volgende problemen toch optreden:

  • Veranderingen in het gedrag: de teef kan rustiger worden na sterilisatie. Dit hoeft niet noodzakelijk een nadeel te zijn en kan soms zelfs gewenst zijn. Deze gedragsverandering treedt niet altijd op. Soms worden teven zelfs actiever na sterilisatie.
  • Veranderingen in de vacht: de beharing kan wat dradiger of dunner worden.
  • Verhoogde kans op urine incontinentie: vooral bij grote honden ziet men een verhoogd voorkomen van urine incontinentie na sterilisatie. Meestal betreft het urineverlies bij het liggen of tijdens de slaap. Dit kan meestal verholpen worden met medicatie. Soms komt het pas voor verschillende jaren na de ingreep.
  • Gewichtstoename: dit wordt vastgesteld bij de helft van de gesteriliseerde teven, maar heeft een gemakkelijke oplossing: diëten!
  • Een sterilisatie blijft een operatie en aan een operatie zijn soms risico's gebonden!

In vele gevallen zullen de voordelen van een sterilisatie duidelijk opwegen tegen de nadelen. Geen enkel nadeel dat kan optreden na een sterilisatie is levensbedreigend, terwijl de ziektes die voorkomen worden door een sterilisatie dat wel kunnen zijn.
Daarbij zijn melkkliertumoren en pyometra frequent voorkomende aandoeningen bij de hond en treden de vermelde nadelen van sterilisatie eerder zelden op en kunnen ze in veel gevallen behandeld worden.