Sterilisatie Teef

Steriliseren, ovariectomie (het weghalen van de eierstokken) of ovariohysterectomie (het weghalen van eierstokken en baarmoeder) zijn termen die gebruikt worden voor het onvruchtbaar maken door operatief ingrijpen. Bij een sterilisatie wordt de eileider afgebonden. Dit is een ingreep die bij honden niet wordt uitgevoerd. Indien men het heeft over sterilisatie van de hond bedoelt men dus een ovariectomie of ovariohysterectomie.

In onze contreien wordt een sterilisatie meestal gedaan vanaf de leeftijd van 6 maanden. In de Verenigde Staten steriliseert men dieren al vanaf 3 maanden oud.

Tijdens de operatie kan ervoor gekozen worden om enkel de eierstokken weg te nemen of om ook de baarmoeder te verwijderen. Omdat de baarmoeder na de operatie geen enkele functie meer heeft en enkel nog problemen kan geven, wordt meestal geopteerd om ze ook te verwijderen.

Een sterilisatie is een routine operatie voor de dierenarts en houdt weinig gevaar in. Men moet zich er wel altijd van bewust zijn dat - hoe zeldzaam het ook is - elke verdoving en operatie een klein risico inhoudt op problemen.

De voordelen van het steriliseren van een teef zijn:

Jammer genoeg zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het steriliseren van een teef. Hoewel de meeste zeldzaam zijn, kunnen volgende problemen toch optreden:

In vele gevallen zullen de voordelen van een sterilisatie duidelijk opwegen tegen de nadelen. Geen enkel nadeel dat kan optreden na een sterilisatie is levensbedreigend, terwijl de ziektes die voorkomen worden door een sterilisatie dat wel kunnen zijn.
Daarbij zijn melkkliertumoren en pyometra frequent voorkomende aandoeningen bij de hond en treden de vermelde nadelen van sterilisatie eerder zelden op en kunnen ze in veel gevallen behandeld worden.