Schurft

schurft
puppy met schurft
foto ©Caroldermoid
Schurft of scabies is een zeer besmettelijke huidziekte bij honden. Schurft wordt veroorzaakt door de schurftmijt Sarcoptes scabei. Deze microscopisch kleine mijt graaft zich in de bovenste huidlagen in en schraapt huidcellen af om zich ermee te voeden.
Schurft is zeer besmettelijk en komt voornamelijk voor op plaatsen waar men het niet te nauw neemt met hygiëne.

Schruft mag niet worden verward met jeugdschurft of besmetting met de demodex mijt. Deze vorm geeft vaak gelijkaardige ziektetekens, maar is niet besmettelijk.

De schurftmijt van de hond kan ook bij de mens vervelende symptomen veroorzaken. De mijten kunnen echter niet overleven in de huid van mensen, zodat de symptomen na verloop van tijd vanzelf overgaan.

Symptomen

De aanwezigheid van schurftmijten uit zich in een verschrikkelijke jeuk. De honden zullen zich tot bloedens toe krabben, likken en bijten.
Door deze extreme jeuk zal de huid er erg geïrriteerd uitzien: door de ontstekingsreactie wordt de huid rood en warm. Kaalheid en korstvorming treedt op door het overmatige krabben, bijten en likken. De huid zal ook verdikken, zeker indien men niet tijdig behandelt.

Schurftmijten schijnen zich voornamelijk comfortabel te voelen op de buik, onder de oksels en in de liesplooi van de hond. De ergste ziektetekens zullen zich dan ook daar laten zien, maar heel het lichaam kan aangetast zijn.

Diagnose

Een diagnose "schurft" wordt gesteld door het aantonen van schurftmijten in de huid. Hiervoor zal de dierenarts een huidafkrabsel maken, waarbij hij de bovenste huidlagen met een mesje afkrabt om het onder de microscoop te bekijken. De schurftmijten zijn niet altijd makkelijk waar te nemen. Omdat er niet veel nodig zijn om ernstige jeuk te veroorzaken, kan men soms geen schurftmijten vinden in het afkrabsel. Bij een ernstig vermoeden van schurft kan men daarom soms beslissen een proefbehandeling in te stellen om te zien hoe de dieren er op reageren.

Behandeling

De behandeling van schurft bij de hond bestaat uit het toedienen van medicatie die de mijten doodt.
Naargelang het type medicatie moet men de hond wassen met een oplossing van schurftdodende shampoo of kan men vloeistof in de nek druppelen die zich vanzelf over het lichaam verspreidt.
Er zijn ook medicijnen beschikbaar die men moet inspuiten.

Prognose

Indien men snel ingrijpt reageren de dieren over het algemeen goed op medicatie en zullen ze vlug herstellen.