Schijndracht

Na de eisprong vormen de eierstokken "gele lichaampjes" die het zwangerschapshormoon progesteron produceren. Indien er geen bevruchting plaatsvindt, vervallen deze lichaampjes. Bij de hond gebeurt dat echter niet altijd goed, zodat het zwangerschapshormoon aanwezig blijft met een schijndracht tot gevolg.
De teef gedraagt zich alsof ze drachtig is en vertoont ook de lichamelijke kenmerken ervan. Dit kan aanwezig blijven tot 9 weken na de loopsheid.

Schijndracht of schijnzwangerschap komt vaak voor bij de hond en wordt beschouwd als een normaal verschijnsel.

Symptomen

De symptomen van een schijnzwangerschap zijn dezelfde als van een gewone dracht. De teef krijgt gedragsveranderingen, wordt aanhankelijker, erg zenuwachtig en gaat zeuren.

Ze zal een nest maken en gaat voorwerpen (speeltjes, pantoffels, ...) verzamelen die ze soms verdedigt alsof het haar pups zijn. De teef komt hier soms erg agressief uit de hoek!

De melkklieren kunnen melk beginnen te produceren wat soms aanleiding kan zijn voor andere dieren om aan de tepel te likken of te zuigen. Dit kan de schijndracht in stand houden en wordt dus best vermeden.
Na 2 tot 4 weken verdwijnt de schijndracht meestal.

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van de symptomen maar soms kan het moeilijk zijn om de schijndracht van een echte dracht te onderscheiden. In twijfelgevallen kan een radiografie of echografie uitsluitsel brengen.

Behandeling

Schijndracht verdwijnt vanzelf na enkele weken en moet dus niet behandeld worden. Men kan eventueel wat minder voeding geven en de hond afleiding geven (wandelen). Indien ze speeltjes of andere voorwerpen als haar puppies aanschouwt, worden deze best weggenomen. Pas wel op voor eventueel verdedigingsgedrag!
Soms opteert men toch voor een medicamenteuze behandeling omdat het gedrag van de teef erg vervelend kan zijn of bij stuwing van de melkklieren optreedt.
Indien er andere dieren aan de tepels likken of zuigen kan men dit best stoppen door de teef een T-shirt aan te doen.

Prognose

De prognose is uitstekend omdat de schijndracht meestal vanzelf verdwijnt. Soms zal men de toevlucht moeten nemen tot medicatie om het probleem op te lossen.

Preventie

Schijndracht kan voorkomen worden door de teef te laten steriliseren.