HomeMedischMedicatie

Medicatie

Op deze pagina bespreken we de verschillende klassen van vaak gebruikte medicatie bij honden.

Tracht nooit zelf uw hond te behandelen! Enkel de dierenarts is bevoegd voor het geven van medicatie aan dieren.

Medicatie die bestemd is voor mensen is niet geschikt voor dieren. Men mag deze dan ook nooit aan dieren geven. De dosis is aangepast voor mensen en kan (veel) te hoog liggen voor huisdieren met mogelijk vergiftiging tot gevolg.
Sommige medicamenten kunnen compleet verschillende effecten geven bij verschillende diersoorten en soms kunnen voor de mens onschuldige en vrij verkrijgbare medicijnen zelfs erg giftig zijn bij bepaalde diersoorten!

Uw dierenarts kan u raad geven.

De verschillende klassen van geneesmiddelen die we bespreken, zijn: