Leptospirose

Leptospirose is ook wel gekend als de ziekte van Weil en als ratteziekte. Het is een besmettelijke aandoening die veroorzaakt wordt door een bacterie.
De hond besmet zich door contact met de bacterie. Dit gebeurt meestal in (stilstaand) water, zoals van plassen of beken. De bacterie wordt uitgescheiden in de urine en kan zo andere honden besmetten. Ratten zijn een belangrijke drager van de bacterie en urine van ratten is een belangrijke besmettingsbron voor de hond. De leptospira bacterie kan praktisch alle zoogdieren besmetten, maar er zijn grote verschillen in de symptomen tussen de verschillende diersoorten.

Symptomen

Eerst zullen wat aspecifieke klachten optreden, zoals koorts, braken en diarree, al dan niet met bloed erin.
De bacterie bevindt zich in het bloed en tast van daaruit verschillende organen aan. De nieren zijn vaak aangetast en de dieren kunnen tekens vertonen van nierinsufficiëntie.
Als de lever wordt aangetast ontstaan tekens van leverinsufficiëntie, zoals geelzucht.

Zenuwsymptomen kunnen ook optreden.

Honden kunnen erg ziek zijn van leptospirose en de ziekte kan dodelijk zijn.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van de bacterie in het bloed of de urine.

Behandeling

Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie. De behandeling bestaat dus uit aangepaste antobiotica.
Vaak zal de hond moeten gehospitaliseerd worden omwille van de slechte algemene toestand en uitdrogingsverschijnselen.

Prognose

De meeste honden zullen mits een aangepaste therapie de ziekte overwinnen, maar indien niet tijdig ingegrepen wordt verloopt de ziekte soms dodelijk.

Preventie

Er bestaat een vaccin tegen de rattenziekte en dit wordt standaard toegediend aan alle honden tijdens de jaarlijkse vaccinatie.