Homeopathie

De term homeopathie is afgeleid van het Griekse homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden of ziekte). Homeopathie is een tak van de alternatieve geneeskunde. Het wordt ook bij dieren gebruikt en wint aan populariteit. Homeopathie is nochtans erg omstreden.

Homeopatische medicijnen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorspong, dat bij toediening in pure vorm symptomen zou geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. De grondstof wordt daarna in een aantal stappen verdund en geschud. Het eindproduct wordt geacht zonder bijwerkingen de ziektesymptomen te doen verdwijnen. De actieve stoffen zijn vaak zodanig verdund dat men er zelfs met de krachtigste instrumenten geen sporen meer van kan waarnemen.

Een ander principe heeft te maken met het schudden van het product tijdens de bereiding. Dit zou de actieve stoffen "activeren". Gezien de verdunning worden gemaakt met water of alcohol kan men zich afvragen of al dat water - dat al miljarden jaren wordt geschud door te regenen, naar de zee te stromen en dan terug te verdampen om terug naar beneden te regenen - niet intussen op alle mogelijke manieren tegen en voor alle mogelijke aandoeningen geactiveerd is.

De klassieke wetenschap heeft het fenomeen redelijk uitgebreid bestudeerd en heeft tot nog toe geen enkele werking kunnen aantonen van homeopathie. Aanhangers trachten deze resultaten te contreren door te zeggen dat wetenschappelijke, dubbelblind studies van homeopathie niet mogelijk zijn omdat de patiënt in zijn geheel behandeld wordt en niet enkel de ziekte. Dit is om verschillende redenen een bedenkelijke redenering:

  • Als men de studie correct opzet kan men altijd dubbelblind studies uitvoeren. Het is perfect te voorzien dat men patiënten in 2 gerandomiseerde groepen indeelt en door een homeopaat laat behandelen. Noch de homeopaat, noch de patiënt (of in de diergeneeskunde het baasje) weet echter of de meegegeven behandeling het homeopatische product is, dan wel gewoon water (er zijn mensen die beweren dat beide hetzelfde zijn). Aan de hand van het ziekteverloop in beide groepen kan men conclusies trekken. Idealiter kan men deze opstelling doen bij specifieke ziektes.
  • Als men geen dubbelblind studies kan uitvoeren, hoe kunnen de homeopaten dan zelf weten wat wel en wat niet werkt?

Bovendien bestaan er commerciële homeopathische preparaten - die dus in grote hoeveelheden gemaakt en verkocht worden - voor specifieke ziektebeelden en ongemakken. Deze worden dan vrij verkocht zonder het dier te onderzoeken of te zien.

Voor meer informatie over homeopathie: zie de website hoe werkt homeopathie of dit meer uitgebreid artikel van de Nederlandse vereniging tegen de kwakzalverij.