Hepatitis

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. Er zijn verschillende vormen van leverontsteking.

Chronische hepatitis is een vaak voorkomend probleem bij honden en kan soms rasgebonden zijn. De juiste oorzaken zijn meestal moeilijk te achterhalen.

Acute hepatitis komt voor bij inname van een giftige stof. De belangrijkste taak van de lever is het ontgiften van het bloed. Als er teveel gifstoffen worden opgenomen zal de lever dit niet aankunnen en gaan ontsteken.

Een specifieke leverontsteking bij honden is Hepatitis Contagiosa Canis, een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus.
Het virus is erg besmettelijk en wordt overgezet via urine, speeksel of mest van besmette honden.
Vooral puppies zijn erg gevoelig voor dit virus, maar ook bij volwassen honden kan het ernstige gevolgen hebben.
Gelukkig komt besmettelijke hepatitis niet vaak meer voor bij honden.

Symptomen

Chronische hepatitis geeft braken en diarree. Dieren zullen de eetlust verliezen en suf worden. Het is een lang aanslepende ziekte die niet genezen kan worden. Geelzucht (icterus) kan zich ontwikkelen en er kan ascites optreden: waterophoping in de buikholte.
Uiteindelijk zal de functie van de lever zodanig verminderen dat de werking belemmerd wordt en de hond sterft.

Acute hepatitis geeft plotse erge symptomen.

Na een besmetting met het hepatitis virus zal de hond beginnen braken, diarree krijgen, de eetlust verliezen en koorts krijgen.
Ernstige gevallen kunnen snel dodelijk aflopen en vooral pups zijn erg kwetsbaar.
Een andere uiting van het virus is een oogontsteking, te herkennen aan een blauwwitte schijn in het oog. Het virus kan tevens de hersenen aantasten.

Hepatitis gaat meestal gepaard met een pijnlijke leverzwelling, maar de chronische vorm kan juist een verkleining van de lever geven.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door bloedonderzoek. De leverenzymen zullen massaal verhoogd zijn bij leverontsteking.

Behandeling

Bij acute hepatitis en virale hepatitis zal de hond gehospitaliseerd worden en wordt een infuus aangesloten. Men zal de hond medicatie geven tegen het braken en licht verteerbaar voer geven.
Bij vergiftiging zal men soms (afhankelijk van het ingenomen gif) een antidoot kunnen toedienen.

De progressie van chronische hepatitis zal men kunnen afremmen door een aangepast leverdieet.

Prognose

De prognose van hepatitis is meestal niet erg goed. Acute hepatitis kan snel tot de dood leiden, hoewel veel dieren het toch overleven. In veel gevallen krijgen ze dan echter later een chronische hepatitis.
Chronische hepatitis is dodelijk, maar de dieren zullen mits behandeling nog enkele maanden tot soms zelfs jaren verder kunnen.
Hepatitis Contagiosa Canis is vaak dodelijk voor pups en ook volwassen dieren kunnen eraan bezwijken.

Preventie

Hepatitis Contagiosa Canis is een virusziekte waartegen gevaccinneerd wordt. Het vaccin zit standaard in de jaarlijkse vaccinatie van de hond.