De Drachtige Teef

Indien de teef op het juiste moment gedekt wordt door een reu, is de kans reëel dat ze drachtig wordt.
De gemiddelde draagtijd bij de hond is 62 dagen, maar naargelang het ras en het individu zullen de meeste teven werpen tussen dag 58 en 67 na de dekking. Meestal zal de dracht iets korter duren als er veel pups aanwezig zijn.

Het is belangrijk om een drachtige teef extra bij te voederen. Meestal wordt anderhalve of een dubbele portie gegeven vanaf de 35ste dag van de dracht.

Drachtdiagnose

Indien een hond gedekt is, willen de meeste fokkers zo snel mogelijk weten of de teef drachtig is. Dit kan men het snelste te weten komen door een echografisch onderzoek.
Men zal soms al vruchtblaasjes kunnen zien met echografie vanaf dag 21, maar pas vanaf de 25ste dag kan men met zekerheid vaststellen of het dier al dan niet drachtig is.
Rond deze tijd zal de dierenarts ook al vruchtblaasjes kunnen voelen door voorzichtig over de buikwand te glijden met de handen.

Morning After Pil

Indien de teef ongewild gedekt werd en men wil geen nestje, kan men een morning after pil geven. Het gaat eigenlijk niet om een pil, maar wel om twee spuiten. Deze moeten gegeven worden op de derde en op de vijfde dag na de dekking en voorkomen dat eventuele vruchtblaasjes zich in de baarmoederwand gaan nestelen.

Pups

Na goed twee maanden is het dan zover: de geboorte van de puppies!
Afhankelijk van het ras en de grootte van de teef, zullen er gemiddeld tussen 3 en 8 pups geboren worden per worp. Er zijn echter ook uitschieters bekend van 12 of meer pups. Men moet er dan ook rekening mee houden dat men voor meer dan 10 pups een thuis moet kunnen zorgen indien men zou besluiten om te gaan kweken!
De eerste 3 levensweken zal de moeder voor de pups zorgen en komt er voor de eigenaar eigenlijk weinig bij te kijken.
Vanaf 3 weken begint het belangrijke socialisatieproces.