Cataract

cataractCataract of grauwe staar is een aandoening waarbij er een niet-pijnlijke grijsverkleuring of troebeling van de lens van het oog optreedt.
Cataract kan ontstaan op jonge of op oude leeftijd. Cataract kan zelfs aangeboren zijn.
Soms kan cataract optreden na een beschadiging van het oog of ten gevolge van een andere oogziekte.
Diabetes kan ook een oorzaak zijn van grauwe staar bij honden.

Symptomen

De symptomen zijn een grijsverkleuring van de lens van het oog en een verminderd zicht. In erge gevallen zal de hond zelfs blind worden.

Diagnose

De diagnose is gemakkelijk te stellen aan de hand van de symptomen.

Behandeling

Aangezien een behandeling niet mogelijk is met medicatie alleen en de hond er meestal geen noemenswaardig leed van ondervindt, wordt in vele gevallen geen behandeling.

Er kan overwogen worden om de hond te laten opereren. Men zal dan de lens van het aangetaste oog verwijderen, waardoor het gezichtsvermogen van de hond gedeeltelijk hersteld wordt.

Prognose

De prognose voor de levenskwaliteit van de hond is goed. Het gezichtsvermogen zal niet herstellen, tenzij met een operatie, maar zelfs indien de hond volledig blind wordt zal hij zich leren aanpassen in zijn vertrouwde omgeving.