Braken

Braken of overgeven is het proces waarbij de maag voedsel door de slokdarm naar buiten stuwt. Het gaat om een actieve reflex waarbij de maag, slokdarm en strottenhoofd betrokken zijn. Braken mag niet verward worden met het zogenaamde passief braken of regurgitatie, een proces dat niet steunt op een reflex maar waarbij het voedsel in de maag passief naar buiten komt. De hond maakt niet de typische reflectieve bewegingen (kokhalzen) die hij wel maakt bij braken.

Braken is een symptoom en geen ziekte. Vele ziektes kunnen braken tot gevolg hebben. De meest frequente oorzaken van braken zijn een maagontsteking, 'iets verkeerds gegeten hebben' of te veel gegeten hebben. Andere mogelijke oorzaken zijn onder meer alle maag- en darmproblemen, parasieten, problemen van de lever of de alvleesklier, nierproblemen, sommige ziektes ter hoogte van het centrale zenuwstelsel, infecties van het voortplantingsstelsel,...

Symptomen

Typisch bij braken is het maken van kokhalsbewegingen. Men moet het onderscheid maken met regurgitatie waarbij deze bewegingen niet voorkomen.

Diagnose

De diagnose kan makkelijk tot zeer moeilijk zijn. In de meeste gevallen zal het braken vanzelf stoppen na één of enkele dagen.
Indien het braken aanhoudt of indien er bloed aanwezig is zal het aangewezen zijn de exacte oorzaak te achterhalen. Naargelang andere symptomen al dan niet aanwezig zijn, zal de dierenarts beslissen tot het nemen van bloedtesten, radiografie, echografie, endoscopie (het in de maag of darm brengen van een lange buis met een camera aan het uiteinde) of tot het uitvoeren van een kijkoperatie.

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak. In de meeste gevallen zal men enkel de hond gedurende een dag geen eten geven, eventueel aangevuld met medicatie om het braken tegen te gaan.

Prognose

Indien het braken slechts enkele dagen aanhoudt is de prognose uitstekend. Het dier zal in bijna alle gevallen volledig herstellen.
Aanhoudend braken kan verschillende oorzaken hebben. De prognose hangt in grote mate af van de juiste oorzaak.