Brachycephaal Obstructie Syndroom

Het Brachycephaal Obstructie Syndroom (BOS) komt voor bij brachycephale of kortsnuitige hondenrassen. Deze hondenrassen hebben een anatomische misvorming waarbij de bovenkaak te kort is. Dit gaat gepaard met een aantal andere afwijkingen die niet noodzakelijk allemaal aanwezig zijn, maar alle ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken:

  • vernauwde neusgaten
  • te lang zacht gehemelte
  • te nauwe of afwijkend strottenhoofd
  • trachea hypoplasie: te nauwe luchtpijp

De oorzaak van deze afwijkingen is het kunstmatig selecteren op de korte snuit door de mens. Door altijd maar te streven naar kortere snuiten zijn verwante afwijkingen mee in bepaalde hondenrassen geslopen. Alle kortsnuitige rassen zijn aangetast: oa. de Engelse bulldog,de Franse bulldog, mopshond, boxer, boston terriër, pekinees, shar-pei, shih-tzu en cavalier king charles spaniël.

Symptomen

Door de misvormingen die bij het brachycephaal obstructie syndroom voorkomen treden ademhalingsproblemen op. In rust kan dit zich uiten als knorren of snurken.

De honden kunnen geen inspanning aan: bij een grotere zuurstofbehoefte kunnen de ademhalingswegen onvoldoende zuurstof naar de longen voeren. De dieren komen gemakkelijk in ademnood.

Honden zweten niet zoals mensen maar voeren overtollige hitte af via de ademhaling. Honden met brachycephaal obstructie syndroom kunnen dit niet zoals het hoort en zijn daarom gevoelig voor hitteslag.

Hoesten en een verminderde eetlust zijn andere mogelijke symptomen.

Door de ademhalingsmoeilijkheden lopen de honden ook een extra risico bij eventuele chirurgische ingrepen.

In het geval van oververhitting of ernstige ademnood kunnen de dieren in zeer grote problemen komen en zelfs sterven.

Diagnose

De diagnose is niet moeilijk te stellen. Knorren of snurken bij een kortsnuitig ras is zo goed als altijd het gevolg van BOS.

Het voorkomen van een te nauwe luchtpijp kan met radiografie worden aangetoond.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de honden een zo comfortabel mogelijk leven te laten leiden.

Gewichtscontrole is uitermate belangrijk. Obesitas bemoeilijkt de ademhaling nog meer.

Vermijden van oververhitting is een andere belangrijke ingreep: deze honden mogen zich niet overmatig inspannen want ze kunnen dan benauwd worden en zelfs een hitteslag krijgen. In warm weer worden de honden best zo rustig mogelijk en op een koele plek gehouden.

Luchtwegverwijdende medicijnen kunnen soms hulp bieden.

In erge gevallen kan overgegaan worden tot chirurgie. Afhankelijk van de voorkomende problemen en de ernst van de aandoening kan men de neusgaten chirurgisch openen door de neusvleugels te verkorten of het zachte gehemelte inkorten.

Honden met acute oververhitting en/of ademnood moeten met spoed behandeld worden door ze af te koelen en zuurstoftherapie te geven.