Blaasstenen

Blaasstenen worden gevormd in het urinair stelsel van de hond. Ze ontstaan door een samenklonteren van blaasgruis. Sommige honden hebben aanleg tot het ontwikkelen van blaasstenen en -gruis. Het dieet van een hond heeft hier zeker een invloed op.
Soms ontwikkelen de stenen zich ook in de nieren of de hogere urinewegen.

Symptomen

Blaasstenen kunnen aanwezig zijn zonder symptomen.

Blaasgruis kan een uitlokkende of versterkende factor zijn bij de ontwikkeling van een blaasontsteking.

Bij aanwezigheid van blaasstenen zal de hond problemen krijgen met het urineren. De stenen kunnen de urinewegen blokkeren wat veel ongemak kan veroorzaken. De hond zal erg veel proberen te urineren zonder dat er iets komt.

Indien een erge blokkering van een urineweg ontstaan met onmogelijkheid tot urineren tot gevolg kan de hond erg ziek worden en kan een blaasruptuur (blaasscheur) ontstaan. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Men mag dus nooit wachten met het naar de dierenarts gaan wanneer de hond niet kan urineren.

Diagnose

Een diagnose van blaasstenen wordt gesteld ahv de symptomen en het klinische onderzoek. Soms kan aanvullend onderzoek zoals radio- of echografie noodzakelijk zijn.
Met een urineonderzoek zal men het type stenen of gruis bepalen.

Behandeling

Indien de blokkering niet spontaan opgeheven wordt - bijvoorbeeld door de steen uit te plassen - zal de dierenarts de steen operatief moeten verwijderen.
Het dieet van de hond zal aangeast worden.

Prognose

Indien tijdig behandelt wordt is de prognose goed.
Erge blokkeringen die niet tijdig behandelt worden kunnen de dood van de hond tot gevolg hebben.

Honden die in het verleden al eens blaasstenen hadden, hebben een grotere kans om er nieuwe te ontwikkelen.